Våra certifikat

lineline
line
 Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är golvbranschens auktorisation och en kvalitetsstämpling av golvföretagen. Syftet är att underlätta upphandlingen för byggherrar, byggföretag och andra beställare. Med Auktoriserat Golvföretag – eller likvärdigt - som krav vid upphandlingen vet man att golventreprenören är utbildad för full kompetens och bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt dokumenterad kvalitetsplan samt miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan). Att kriterierna följs garanteras av en oberoende revisor.

Läs mer på: http://www.auktorisation.se/om-oss
lineline
line
Sveriges byggindustri

Golvinteriör tillhör Sveriges Byggindustrier som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustriers huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

Läs mer på: www.sverigesbyggindustrier.se
lineline
line
Golvbranschen

Golvbranschen, GBR är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare & återförsäljare. Golvinteriör har i många år uppfyllt kraven för att tillhöra GBR, bla:
  • Att ha en ordnad ekonomi och därigenom ge beställaren trygghet.
  • Att hålla sig uppdaterad med vad som händer i branschen och kontinuerligt fortbilda sig t.ex. genom att ta del av Golvbranschen, GBRs kurs- och informationsutbud.
  • Att följa branschens riktlinjer och regler.
  • Att man aktivt tar ansvar för sina tjänster och produkter och rättar sig efter t.ex. Allmänna reklmationsnämnden, ARNs beslut.

Läs mer på: www.golvbranschen.se/om-golvbranschen
lineline
line
GVK – Svensk våtrumskontroll

Vår GVK-certifiering visar att vi har aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmässigt sätt enligt gällande branschregler. När arbetet startar gör Golvinteriör en så kallad våtrumsdeklaration (våtrumsanmälan). Där anges beställare, plats, startdatum samt avtalat tät- och ytskikt. Kvaliteten kontrolleras sedan fortlöpande under arbetets gång. När badrummet är klart kan du som beställare begära att få ett våtrumsintyg, ett kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmässigt installerat. Intyget är viktigt för till exempel försäkringsbolag, bostadsrättsförening och eventuella bostadsköpare som vill vara säkra på att badrummet är utfört enligt gällande branschregler.

Läs mer på: www.gvk.se