Vi är återförsäljare åt Interkakel, hela sortimentet kan ni se på http://www.interkakel.com/